Contact

Stichting Boeken Verkoop en Distributie

Stichting Boeken Verkoop en Distributie (hierna Stichting BVD) is in mei 1985 opgericht en heeft ten doel: 

a. studiematerialen te leveren ten behoeve van haar ingeschrevenen;
b. het uitbreiden van de studiefaciliteiten ten behoeve van haar ingeschreven;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Vestigings- en postadres: Willem van Hillegaersbergstraat 31B, 3051 RA Rotterdam

KvK-nummer: 41010778
RSIN: 805145989
Btw-nummer: NL805145989B01

Bestuur
Algemeen e-mailadres
bestuur@stichting-bvd.nl

Bas Ermes (voorzitter)