Disclaimer

Algemeen

Stichting Boeken Verkoop en Distributie (Kamer van Koophandel-nummer: 41010778), hierna te noemen Stichting BVD, verleent hierbij toegang tot www.stichting-bvd.nl en nodigt uit het aangebodene via partners te kopen. Stichting BVD behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid Stichting BVD spant zich in om de inhoud van www.stichting-bvd.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.stichting-bvd.nl en de websites/webshop waarnaar het verwijst geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Stichting BVD.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting BVD. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting BVD, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.