Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Stichting Boeken Verkoop & Distributie (Kamer van Koophandel 41010778), hierna te noemen Stichting BVD, verleent u hierbij toegang tot www.stichting-bvd.nl en nodigt u uit het aangebodene studieboeken te kopen. Stichting BVD behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting BVD spant zich in om de inhoud van www.stichting-bvd.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.stichting-bvd.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Stichting BVD.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting BVD. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting BVD, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.