Privacyverklaring

Bij een bezoek aan onze website worden geen persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt. Alleen als persoonsgegevens na uitdrukkelijk verzoek worden verstrekt, worden deze voor de aangegeven doeleinde verwerkt. De verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. Stichting BVD houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stellen. Stichting BVD is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

U treft op onze website mogelijk links naar andere sites aan. Stichting BVD kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Stichting BVD verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de door u aan stichting BVD verstrekte opdracht.

Stichting BVD kan uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van acties en andere diensten van Stichting BVD. Indien u hier geen prijs op stelt zullen uw gegevens op verzoek uit de database van Stichting BVD worden verwijderd. U kunt hiervoor een mail zenden aan bestuur@stichting-bvd.nl. Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar bestuur@stichting-bvd.nl.

Deze Privacyverklaring van Stichting BVD kan eenzijdig worden aangepast. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring. Voor vragen over deze Privacyverklaring of het gebruik van persoonsgegevens door Stichting BVD kunt u contact opnemen bestuur@stichting-bvd.nl